Bedrijven

Je dak is geld waard...

Group SOLAR is een erkend installateur die dankzij zijn uitgebreide ervaring met diverse merken van topkwaliteit betrouwbare zonne-installaties afwerkt, gebruik makend van de meest moderne vermogenselektronica.
Uw bedrijf bespaart op de elektriciteitsrekening, en verdient de investering snel. Dankzij de eigen productie stelt uw bedrijf zich onafhankelijk op tegen de voortdurend stijgende energieprijzen én verkrijgt het een groen(er) imago.

Bij installaties groter dan 10 kW productie wordt de zelf geproduceerde stroom ogenblikkelijk gebruikt, de niet–ogenblikkelijke verbruikte stroom wordt verkocht aan een elektriciteitsleverancier naar keuze.

We werken gebaseerd op uw verbruiksprofiel, uw toekomstplannen, uw dak situatie, uw beschikbaar vermogen, … met de grootste aandacht een voorstudie uit. Als bedrijf heb je immers vooral voordeel indien de (dag)productie evenredig loopt met uw continu verbruik. Alleen dan realiseer je werkelijke energiebesparing.

Enkele realisaties