Prosumententarief

Prosumententarief

Alle gebruikers van het net moeten een vergoeding betalen voor de diensten die de distributie-netbeheerder levert. Daarom werd ook een tarief voor prosumenten (consumenten die zelf hun stroom opwekken) gelanceerd. Dit tarief wordt enkel toegepast op kleine installaties (<10 kW) die voorzien zijn van een terugdraaiende teller, verschilt van netgebied tot netgebied en is afhankelijk van het vermogen van uw omvormer(s). Hoe groter het vermogen, hoe meer u betaalt voor het gebruik van het distributienet.

De aanrekening van dit tarief gaat via de factuur van uw energieleverancier. U laat best uw voorschotfactuur aanpassen door uw leverancier wanneer u het tarief verschuldigd bent. U moet de vergoeding betalen vanaf het moment dat u gebruik maakt van het net, dus vanaf het moment dat de installatie aangesloten is op het net.

Om te weten hoeveel u moet betalen, vermenigvuldigt u het vermogen (in kW) van uw omvormer(s) met het bedrag van uw netgebied. Hebt u meerdere omvormers, dan telt u de vermogens van alle omvormers op.

Inter-Energa89,87 euro/kW
Infrax West98,69 euro/kW
Iveg114,05 euro/kW
PBE 96,72 euro/kW
Gaselwest (via Eandis)128,15 euro/kW
Imea (via Eandis)97,99 euro/kW
Imewo (via Eandis)104,88 euro/kW
Iveka (via Eandis)107,09 euro/kW
Iverlek (via Eandis)104,89 euro/kW
Intergem (via Eandis)93,36 euro/kW
Sibelgas (via Eandis)112,71 euro/kW
Bovenstaande tarieven zijn de tarieven die gelden vanaf 1 januari 2017.

Wie moet het prosumententarief betalen?

Het prosumententarief wordt aangerekend via de elektriciteitsfactuur. Diegene die elektriciteit verbruikt op het adres waar de installatie staat, de netgebruiker, moet dus betalen. Die heeft ook het voordeel van een teller die terugdraait door de opgewekte elektriciteit.

Het is dus niet noodzakelijk de eigenaar van de installatie die de netvergoeding betaalt. Als u huurder bent van een woning waarop zonnepanelen liggen, dan betaalt u als huurder de netvergoeding. U kunt als huurder uiteraard onderling met de eigenaar afspraken maken over wie dit tarief betaalt. Dit betreft een contractueel aspect waar de VREG, de energieleverancier en de netbeheerder niet tussenbeide komen.